Novosti|

Uz vrlo malo rasprava i gotovo sve jednoglasno, usvojena je 21 točka koja se nalazila na Dnevnom redu 25. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća, koja je održana u ponedjeljak (26. lipnja 2023. godine) u Velikoj vijećnici Gradske uprave grada Belišća.

Među najvažnijim točkama, svakako se ističe 10. točka Dnevnog reda, odnosno 2. izmjene i dopune proračuna Grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, gdje je izvjestitelj bio gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić. 1. izmjene i dopune proračuna Grada Belišća za 2023. godinu usvojene su 27. ožujka 2023. godine sa visinom proračuna 22.528.925,00 eura. Razlozi za donošenje 2. izmjena i dopuna proračuna Grada Belišća jesu korekcije i usklađenje s izvršenjem po programima, ali u prvom redu planirano refinanciranje dugoročnih kreditnih obaveza u visini 1.080,000,00 eura.

“U najvećoj mjeri radi se o povratu sredstava koje je Grad Belišće već uložio u realizaciju projekata na vlastiti trošak, mislim tu prije svega na europski projekt uređenja “Paleja”, trga i novog poduzetničkog inkubatora. Tu se Grad zaista napregnuo jer su od 2018. godine do 2023. godine kada je napravljen prvi troškovnik, sve cijene narasle zbog COVID krize, rata u Ukrajini, energetske krize i svega što je bilo.”, rekao je gradonačelnik.

Trenutna stopa zaduženosti Grada Belišća je 17,05 % i refinanciranjem bi se očekivano smanjila na 13 %. To bi dalo mogućnost za eventualna nova zaduživanja za projekte i da stopa zaduženosti još uvijek ostane ispod zakonski dozvoljene stope od 20 %. Refinanciranje kredita bi se radilo isključivo radi osiguranja financiranja budućih projekata.

“Bilo je još nekih važnih odluka na ovoj sjednici Gradskog vijeća. Meni se čini dosta bitnom i ono da nastavljamo socijalne mjere koje smo imali. Ide sezona nabave radnog materijala i školskog pribora za učenike osnovne škole, to i dalje ostaje. Nova regulacija prometa konačno nakon toliko zajedničkog truda. Zahvaljujem se tvrtci DS Smith Belišće Croatia d.o.o. i Hrvatskim cestama koje su jako puno pomogle u izgradnji parkinga kod novog ulaza, da rasteretimo centar, da više ne ide teretni promet kroz ulice u najužem centru Belišća, nego sa Državne ceste.”, nastavio je gradonačelnik te je točka broj 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju na korištenje objekta portirnice s kolnim ulazom sa sjeverne strane u Gospodarsku zonu “Belišće Sjever” i nove regulacije prometovanja teretnih vozila u Belišću, usvojena jednoglasno.

Na ovoj sjednici usvojena je i odluka o izmjeni i dopuni Plana upisa za pedagošku godinu 2023./2024. te 1. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće za 2023. godinu. Do izmjena Plana upisa za pedagošku 2023./2024. godinu je došlo zbog povećanja broja djece u matičnom vrtiću u Belišću, područnom vrtiću u Gatu i u područnom vrtiću u Bizovcu. Broj djece je povećan zbog velikog broja podnesenih prijava roditelja koji imaju sve veću potrebu za institucionalnim, odnosno odgojno-obrazovnim zbrinjavanjem djece. Ukupan planirani broj djece za upis je 218 na bazi 10 odgojnih skupina. Upisana su sva djeca čija su oba roditelja zaposlena na što je gradonačelnik rekao: “Mi smo predvidjeli sredstva ako se pojavi takav slučaj da onda Grad sufinancira za čuvanje djece. Drago nam je da se uspio naći model da se upišu sva djeca gdje su oba roditelja zaposlena. Sadašnje Glazbena škola će se preseliti u novouređeni “Palej” i ti prostori će biti rekonstruirani za prihvat još dva odjeljenja, i tu smo prošli na jednom naječaju i mislim da ćemo na taj način znatno doprinjeti da bude još veći broj djece prihvaćen. Imamo gotov projekt za Dječji vrtić u Bistrincima za 80-ak djece. Nadamo se da će se pojaviti neki natječaj da i taj projekt realiziramo.”

U Aktualnom satu dotaklo se pitanje kvalitete zraka u Belišću, na što je gradonačelnik rekao: “Mi smo industrijski grad. Ne možemo pobjeći od činjenice da postoje neugodni mirisi. Ono što je nama jako važno naglasiti je to da je Grad Belišće u 2022. godini devet puta platio mjerenje kvalitete zraka. Mi ćemo svakako nastaviti sa kontrolom kvalitete zraka. Svi dosadašnji nalazi su pokazali da postoje prekoračenja u određenim parametrima koji narušavaju kvalitetu življenja, neugodni mirisi, smrad, ali niti jedan nalaz do sada nije ukazao da su to razine koje ugrožavaju zdravlje prema kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije. Postoji objektivan nalaz certificirane tvrtke od strane Ministarstva koje vodi brigu o zaštiti okoliša i svaki naš nalaz javno objavimo i pošaljemo Državnom inspektoratu kojeg zamolimo za upute o daljnjem postupanju. U Belišću kao industrijskom gradu oduvijek je bilo takvih pojava. Svjestan sam da će ih vrlo vjerojatno biti i u narednom periodu. Volio bih da ih bude što je moguće manje pa i da budu na nuli, ali bojim se ako bi bile na nuli da bi to onda značilo da nemamo industrije.”

“Zahvaljujem se vijećnicima na cjelokupnom radu u prvoj polovici godine. Radujem se što mogu ponovno biti dio ekipe, ali to je živi dokaz kako nitko nije nezamjenjiv. Zajedno možemo napraviti puno više nego pojedinačno. Grad, županija, država, treba čuvati tu osovinu jer u mnogočemu smo imali pomoć do sada u svim projektima i sa županijske i sa državne razine i bilo bi nepošteno to reći da mnoge stvari koje su se dogodile u Belišću ne bi bile moguće da nije bilo te suradnje.”, zaključio je gradonačelnik Grada Belišća Dinko Burić i najavio iduću sjednicu Gradskog vijeća Grada Belišća za drugu polovicu srpnja 2023. godine.

Tekst: Kristil Kifer, Gradski radio Belišće
Foto: Tin Lacković, Zaim Saljiji

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content