Novosti|

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za računovodstvo i financije, na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), objavljuje sljedeću

O B A V I J E S T
o rezultatima pisanog testiranja

Temeljem pisane provjere znanja i sposobnosti kandidata ( pisano testiranje) za prijam vježbenika u službu na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, u Upravni odjel za financije i proračun Gradske uprave grada Belišća, Odsjek za računovodstvo i financije, na radno mjesto Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, objavljen u “Narodnim novinama“ broj 14/2021 od 12. veljače 2021. godine, a koje je održano u utorak, 2. ožujka 2021. s početkom u 8:00 sati u Maloj vijećnici Gradske uprave grada Belišća (1. kat), Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće, Povjerenstvo je utvrdilo sljedeći rezultat:

  D.K.
PITANJA IZ PODRUČJA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, SLUŽBENIČKIH ODNOSA I UPRAVNOG POSTUPKA   4/21 – 19,05%
PITANJA IZ PODRUČJA PRORAČUNA, POREZA NA DOHODAK, PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNSKOG PLANA 3,5/12 – 29,17%
UKUPNO BODOVA:   7,5/33
POSTOTAK: 22,73 %

S obzirom na rezultat pisane provjere znanja i sposobnosti, kandidatkinja D.K. ne ostvaruje pravo pristupiti usmenoj provjeri znanja jer nema najmanje 50% od ukupnog broja bodova.

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam vježbenika

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content