Novosti|

Provjera znanja i sposobnosti kandidata (pisano testiranje) prema javnom natječaju objavljenom u Narodnim novinama (14) od 7. veljače 2024. godine održati će se u prostorijama Gradske uprave grada Belišća, Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, I. kat, Mala vijećnica:

26.2.2024. GODINE (PONEDJELJAK) u 9:00 sati
Kontrolor naplate parkiranja – komunalni izvidnik

Kandidati koji mogu pristupiti pisanom testiranju i koji ispunjavaju uvjete prema javnom natječaju za prijam u službu:

R.br.LOZINKA:
 1.GC21532
 2.JK10994

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU GRADSKE UPRAVE GRADA BELIŠĆA NA RADNO MJESTO Kontrolor naplate parkiranja – komunalni izvidnik, KOJI JE OBJAVLJEN U NARODNIM NOVINAMA (14) od 7. veljače 2024. godine

Opisi poslova radnog mjesta Kontrolor naplate parkiranja – komunalni izvidnik:

  • kontrola ispravnosti parkiranja
  • naplata parkiranja na parkiralištima
  • kontrola naplate parkiranja
  • izdavanje dnevnih parkirnih karata
  • brine o funkcionalnosti i ispravnosti znakova, natpisa i uređaja na parkiralištima
  • drugi poslovi po nalogu upravitelja Pogona.

Plaća

Plaća Kontrolora naplate parkiranja – komunalni izvidnik, određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom Gradonačelnika o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada Belišća, Klasa: 022-01/19-01/01, Urbroj: 2185/02-1-19-13 od 23. rujna 2019. godine.

Popis pravnih  izvora:

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora:

  1. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20, 1/21 i 13/22),
  2. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/23 i 10/23),
  3. Odluka o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Belišću („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 8/23 i 1/24).

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content