Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Klasa:112-10/23-01/01
Urbroj:2158-3-07/3-23-3
Belišće, 19. travnja 2023. godine

O B A V I J E S T
o određivanju kvote za uključivanje osoba u javne radove za 2023. godinu

Grad Belišće ovim putem obavještava da je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područna služba/Područni ured Valpovo, objavljen oglas u vezi sa zapošljavanjem u JAVNIM RADOVIMA.

Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova sukladno Programu javnog rada, mjerama i ciljanim skupinama i potporama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2023. godini.

Temeljem navedenog Grad Belišće raspisuje oglas za prijem u  radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca za obavljanje poslova u javnim radovima Grada Belišća:

Broj traženih radnika/ca: 4 osobe

Naziv radnog mjesta: Radnik/ca na uređenju okoliša

Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: bez kvalifikacija, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine  

Mjere mogu koristiti:

1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

– zamolba za posao,

– životopis,

– preslika osobne iskaznice,

– podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,

– preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba),

– izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka.

Podnositelji su uz životopis dužni priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz kojim se dokazuju statusi određeni unutar ciljanih skupina iz točke 1. Mjera (npr. za osobe s invaliditetom Rješenje o invaliditetu, za hrvatske branitelje potvrda o statusu branitelja i sl.)

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu u roku 8 dana od objave na oglasnoj ploči HZZ-a, a najkasnije do 27. travnja 2023. godine putem pošte (preporučeno) ili osobno, na adresu:

GRAD BELIŠĆE, VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 1, BELIŠĆE
s naznakom „Za oglas-javni radovi – ne otvaraj“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grad Belišće – http://belisce.hr

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti na telefon 031/400-640, 622 ili 628 te email: grad@belisce.hr

Link objave oglasa u privitku: https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content