Novosti|

Hidrobel d.o.o. Belišće-kao Isporučitelj vodnih usluga, obavještava građanstvo da je na dan 14.12.2018. godine, a nakon zdravstvene analize, utvrđeno da je voda zdravstveno ispravna te se preporuča za ljudsku potrošnju bez ograničenja.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content