Novosti|

INFO DAN PROGRAMA INTERREG MAĐARSKA – HRVATSKA

Predstavnice udruge „Zvono“ sudjelovale su na Info danu programa Interreg Mađarska – Hrvatska koji se održao 5. travnja u Zlatnoj Gredi. Radionice su bile organizirane s ciljem predstavljanja programa Interreg Mađarska – Hrvatska. Predstavljeni su uvjeti natječaja te potrebna dokumentacija, a sudionici su imali priliku čuti i informacije o prihvatljivim partnerima i aktivnostima.

ODRŽANA SJEDNICA PARTNERSKOG VIJEĆA OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

U Osijeku 6. travnja 2016. u Osječko-baranjskoj županiji održana je konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Osječko-baranjske županije.

Predsjednica udruge „Zvono“, Mira Anić, imenovana je članicom Partnerskog vijeća koje ima 33 člana. Članovi Partnerskog vijeća predstavnici su jedinica lokalne samouprave, predstavnici visokoškolskih ustanova, pružatelja obrazovnih usluga, istraživačkih centara, gospodarskih i socijalnih partnera, te predstavnici organizacija civilnog društva s područja Osječko-baranjske županije.

Za predsjednika Vijeća je izabran dožupan OBŽ Željko Kraljičak, a za zamjenika je izabran dožupan OBŽ Dragan Vulin.

Partnersko vijeće savjetodavno je tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinica područne (regionalne) samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju RH i Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.

Partnersko vijeće bit će uključeno u izradu Županijske razvojne strategije, i to prilikom analize, identifikacije potreba, odabira prioriteta, dodjeljivanja sredstava i utvrđivanja pokazatelja ostvarenja Županijske razvojne strategije.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content