Novosti|

U ponedjeljak, 21. 6. 2021.godine u prostorijama Matice umirovljenika održana je radionca u suradnji sa TEDUS-om. Tema radionice bila je zdrav odnos prema trećoj životnoj dobi i slobodno vrijeme, koju je održala Slavica Bulić, viša medicinska sestra.

Radionica je bila vrlo poučna i zanimljiva za naše korisnike te su sa velikim zanimanjem i zadovoljstvom pratili radionicu i sudjelovali na različitim vježbama.

Radionica je održana u sklopu projekta “Život u zajednici u gradu Belišću”.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost korisnika.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content