Novosti|

U utorak, 4. srpnja 2023. godine, u Gradskoj upravi grada Belišća gradonačelnik Belišća Dinko Burić i načelnik Policijske uprave osječko-baranjske Ladislav Bece potpisali su Sporazum o međusobnoj suradnji na provođenju i financiranju preventivnih projekata pod nazivom “Zajedno više možemo” na području Grada Belišća.

Potpisivanju Sporazuma nazočili su zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković, pročelnik Ureda gradonačelnika Domagoj Varžić, načelnik Policijske postaje Belišće Vlado Krznarić te policijski službenici Odjela prevencije Policijske uprave osječko-baranjske Robert Škorvaga i Larisa Kovač.

Kroz različite aktivnosti provodit će se programi primarne prevencije svih oblika rizičnog ponašanja s naglaskom na prevenciju imovinskih delikata, posebice prijevara građana treće životne dobi na kućnom pragu, prevenciju obiteljskog nasilja, prevenciju zlouporabe sredstava ovisnosti (alkohol, droge, kocka), prevencije u cestovnom prometu te edukacija o kazneno-pravnoj zaštiti djece i mladih.

Policijska će uprava u suradnji s Gradom Belišće provoditi nacionalne i lokalne preventivne projekte koji su u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima Policijske uprave osječko-baranjske i Policijske postaje Belišće, a kroz Vijeće za prevenciju grada Belišća.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content