Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva
za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne
politike zapošljavanja kroz program javnih radova
Klasa:363-01/21-07/5/05
Urbroj:2185/02-7/5-21-54
Belišće, 28. travnja 2021. godine.

Na javnom natječaju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za Javne radove na određeno vrijeme, u trajanju od 3 mjeseca, puno radno vrijeme za mjesto rada područje Grada Belišća, kao pravovaljane prijave zaprimljene u propisanom razdoblju od 2.4. do 4.4.2021. godine, pristigla je ukupno 41 prijava. Temeljem propisanih uvjeta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske kao i Odluke gradonačelnika o kriterijima odabira kandidata i ostalim uvjetima za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja kroz Program javnih radova, utvrđuje se Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za zapošljavanje kroz Program javnih radova na području Grada Belišća kako slijedi:

  • Lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
R.B.PREZIMEIMEGATULICAK.Č.BR.BODOVI
1.PAPIĆIVOBISTRINCIM.OREŠKOVIĆA4članak 5. točka 7.-10
2.LJUTAKANITABISTRINCII.G.KOVAČIĆA37članak 5. točka 16.-10
3.BRANKOVIĆSVJETLANAGATKOLODVORSKA45članak 5. točka 6.-10
4.APARISINIŠAGATS.RADIĆA3Ačlanak 5. točka 7.-10
5.BARIĆANICABOCANJEVCIM.GUPCA184članak 5. točka 7.-10
6.STRUGAČEVACKATICABOCANJEVCIM.GUPCA106članak 5. točka 16.-10
7.PATKOŠANICABELIŠĆEVIJENAC S.H.GUTMANNA6članak 5. točka 7.-10
8.DRAGOMIROVIĆSNJEŽANABELIŠĆESTAROVALPOVAČKI PUT13članak 5. točka 16.-10
9.MARKOVIĆJULIJANABELIŠĆESTAROVALPOVAČKI PUT68članak 5. točka 16.-10
10.HATAJASNABELIŠĆEVIJ.S.H.GUTMANNA8ačlanak 5. točka 16.-10
11.GRGURIĆMELITABELIŠĆEA.MIHANOVIĆA8članak 5. točka 7.-10
12.SCHOBLOHERLJILJANABELIŠĆEK.TOMISLAVA118članak 5. točka 17.-10
13.PAVOKOVIĆMARINATIBORJANCIBRAĆE RADIĆA26članak 5. točka 8.-10
14.VINOGRADACZDRAVKOVINOGRADCIK.TOMISLAVA44članak 5. točka 16.-10
15.ĐURKIĆJELICAVELIŠKOVCIK.TOMISLAVA99članak 5. točka 8.-10
16.KRKLECTOMIKITIŠANCIHRV.MLADEŽI7članak 5. točka 8.-10
  • Rezervna lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova:
17.ZEČEVIĆSTANKOBISTRINCIP.PRERADOVIĆA19
18.BALOGMILANVINOGRADCIB.RADIĆA28
19.MARKOVIĆDANIELABELIŠĆEVIJENAC J.J.STROSSMAYERA65
20.PATKOŠIVICABELIŠĆEK.D.ZVONIMIRA66
21.KOZINANIKOLINAVINOGRADCIK.TOMISLAVA17
22.APARIRADMILAGATS.RADIĆA1
23.LJUTAKSILVIJABISTRINCILJ.GAJA11
24.POTOČKIBRIGITAGATM.GUPCA9
25.TOTSTJEPANBISTRINCIRADNIČKA49
26.VUČKOVIĆMARINAGAT30.SVIBNJA37
27.KUNDITSNJEŽANABELIŠĆEVIJENAC S.H.GUTMANNA8A
28.BEREČIĆMARKOBELIŠĆEK.TOMISLAVA181
29.GRGURIĆSANELABELIŠĆEK.TOMISLAVA183
30.KLOBUČARDANIJELABELIŠĆEPARK A. HOFFMANA3A
31.BALOGMILENAVINOGRADCIB.RADIĆA28
  • Lista kandidata koji ne udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i kriterijima Grada Belišća:
32.POPOVIĆJASMINAGAT30.SVIBNJA35
33.HERDAMIRVALPOVODR.FRANJE TUĐMANA1
34.HEĐAANDREABELIŠĆEVIJENAC S.H.GUTMANNA21
35.MEDVEDLUCIJAGAT30.SVIBNJA3
36.ŠIKIĆMAJABELIŠĆEB.J.JELAČIĆA60
37.ŠPANIČEKDALIBORGORICAS.RADIĆA54
38.BALOGVANESSAVINOGRADCI  
39.GOMBAREVIĆROBERTOSIJEKPROLAZ JOSIPA LEOVIĆA13
40.SALAJIĆGORANAGATS.RADIĆA10
41.PERKOVIĆIVANBISTRINCIM.GUPCA25

Lista kandidata koji udovoljavaju propisanim uvjetima za odobrenu kvotu za zapošljavanje kroz Program javnih radova (mjera Javni rad za Rome):

II.

R.B.IME I PREZIMEADRESA
1.DRAGO KEYBelišće, K. Tomislava 179
2.STANA BOGDANBelišće, Dolac 36
3.VERA IVANOVIĆBelišće, K. Tomislava 185
4.ANICA STANKOVIĆBistrinci, M. Oreškovića 59
5.ANDRIJANA BOGDANBelišće, AS. H. Gutmanna 19
6.BILJANA PLEŠABelišće, K. Tomislava 183A
7.NADA MIHAJLOVIĆBelišće, K. Tomislava 183a
8.LUBICA NIKOLIĆBistrinci, M. Oreškovića 63

Pravo podnošenja prigovora s obrazloženjem, na redoslijed kandidata objavljenih na Listi, podnosi se isključivo pisanim putem u roku od tri dana od dana objave Liste poštom na adresu Grad Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, 31551 Belišće.

Povjerenstvo za utvrđivanje reda prvenstva
za zapošljavanje u okviru Mjere aktivne politike zapošljavanja
kroz program javnih radova

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content