Novosti|

Ivan Vajda i dalje na čelu Bel-arta

Članovi Likovne udruge Bel-Art u subotu, 12. veljače, održali su redovnu godišnju skupštinu u prostorijama Doma umirovljenika. Tom prigodom prezentirano je izvješće o radu Udruge, kao i financijsko izvješće za 2021. te plan rada za 2022. godinu.

Podnoseći izvješće, predsjednik Udruge Ivan Vajda istaknuo je da su aktivnosti Udruge bile prilagođene i odrađene sukladno priljevu financijskih sredstava od Grada Belišća koja su dobivena temeljem prijavljenih projekata za 2021. godinu. Posebno je istaknuo zadovoljstvo brojnim aktivnostima koje su članovi odradili usprkos pandemiji. Tako su u 2021. održane četiri likovne kolonije: Zimska, kada su članovi u svom domu slikali za vlastite potrebe, Proljetna, u kojoj su također slikali kod kuće, a radovi su bili objavljeni u obliku virtualne izložbe, održana je i Memorijalna kolonija u spomen na Dragutina Gibičara te kolonija u sklopu „Belišćanske zlatne jeseni“ na kojoj je sudjelovalo 13 članova Bel-arta i 6 gostujućih umjetnika. Bel-artovci su gostovali i na međunarodnoj likovnoj koloniji Panon u Dušnoku (Mađarska), a bili su i u Novoj Gradiški, Belom Manastiru, Petlovcu, Požegi, Kneževim vinogradima i Zdencima.  Početkom godine održana je izložba u Mađarskoj u Galeriji HUBART na kojoj su sudjelovali slikari iz Mađarske i Srbije, ali i predstavnici Bel-arta. U rujnu je organizirana izložba slika na temu “Bunari – izvori života” u suradnji s Muzejom Belišće, a u prosincu je održana tradicionalna izložba “Boje zime” u suradnji s Gradskom knjižnicom Belišće. Osim odlične suradnje s Muzejom, Bel-artovci se mogu pohvaliti i dugogodišnjom suradnjom s Društvom Naša djeca Belišće, za koje su naslikali 50 minijatura povodom njihove 70. obljetnice.

Nakon podnošenja i usvajanja svih izvještaja za proteklu i iznošenja planova za 2022. godinu, uslijedila je Izborna skupština LU Bel-art. Za predsjednika je jednoglasno ponovno izabran Ivan Vajda, za dopredsjednicu Jadranka Berak, a za tajnicu Vesna Vajda. Uz njih, za članove Upravnog odbora udruge izabrani su Vanja Eberl, Suzana Lešnjaković, Tin Lacković i Antun Sabo.

Na samome kraju novi-stari predsjednik Vajda zahvalio se svima na dosadašnjem radu, kao i na cjelokuuupnom zalaganju u protekle dvije nadasve teške godina.

Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content