Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ “MASLAČAK”, BELIŠĆE
VIJENAC DR. FRANJE TUĐMANA 2
31551 BELIŠĆE
Klasa: 601-05/17-01/02
Urbroj: 2185/16-04-17-55
Belišće, 10. studenoga 2017. godine

Temeljem članka 1. a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće objavljuje

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ “MASLAČAK”, BELIŠĆE,
PODRUČNI VRTIĆ GAT
ZA 2017./2018. PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće objavljuje javni poziv za upis djece u sljedeći program:

–  poludnevni program – od 4. god. do 6. god.

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 10. do 24. studenoga 2017. godine u Dječjem vrtiću Maslačak, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2, u vremenu od 07,00 do 15,00 sati ili na e-mail adresu: vrtic.belisce@gmail.com

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE:

1. Zahtjev za upis djeteta (podići u vrtiću ili na web stranici vrtića-www.vrtic-maslacak-belisce.hr)
2. Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih (bez obzira na datum izdavanja)
3. Preslike osobnih iskaznica roditelja

OSTALI DOKUMENTI (dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu):

– za dijete roditelja invalida Domovinskog rata-rješenje o statusu invalida Domovinskog rata
– za dijete oba zaposlena roditelja- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od podnošenja zahtjeva za upis
– za dijete koje živi samo s jednim, zaposlenim roditeljem (jednoroditeljska obitelj)- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja, presuda o razvodu braka ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu
– za dijete samohranog zaposlenog roditelja- potvrda ili elektronički zapis HZMO-a o trenutačnom zaposlenju roditelja i dokazi o samohranosti: rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta
– za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi- rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi
– za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece- za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrda s podacima o rođenju djeteta ili pisana privola roditelja da predškolska ustanova može sama provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih
– za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu- rješenje o pravu na doplatak za djecu
– za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe-relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta

Odluka o rezultatima upisa bit će objavljena na oglasnim pločama i internet stranici Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće u roku od 30 dana od dana završetka upisa.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o rezultatima upisa imaju pravo u roku od 15 dana od objave iste, izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće.

Na internetskoj stranici Dječjeg vrtića “Maslačak”, Belišće bit će objavljene sve informacije o daljnjem završetku  upisa, mjestu objave konačnih rezultata, kao i obvezama roditelja prije polaska djeteta u vrtić.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 663-755 (Dječji vrtić Maslačak, Belišće, Vij.dr.Franje Tuđmana 2) svakog radnog dana u vremenu od 07,00 do 15,00 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Karolina Štefan Bugarinović, mag.oec. v.r.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content