Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
KLASA: 602-13/22-01/01
URBROJ: 2158-3-02-02/2-22-12
Belišće, 5.10.2022.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA ISPLATU NOVČANE POMOĆI U SKLOPU PROJEKTA “ZALOGAJ2 – TOPLI OBROK UČENICIMA S PODRUČJA GRADA BELIŠĆA KOJI POHAĐAJU SREDNJU ŠKOLU

Učenicima koji pohađaju srednju školu, a imaju prebivalište na području grada Belišća u trajanju najmanje 6 mjeseci, Grad Belišće dodjeljuje novčanu pomoć za topli obrok u iznosu od 200,00 kuna mjesečno po učeniku.

Novčana pomoć isplaćivat će se za školsku godinu 2022./2023.

Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi roditelji/skrbnik učenika (iznimno učenik ukoliko je punoljetan).

Zahtjevi se podnose putem aplikacije na gradskoj stranici www.belisce.hr od 11. listopada 2022. godine.

Za učenike prvih razreda srednje škole i učenike srednje škole koji do sada nisu bili korisnici novčane pomoći za topli obrok potrebno je poslati:

– Prilikom prvog podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći, važeću osobnu iskaznicu za sebe i dijete ili drugi važeći identifikacijski dokument radi utvrđivanja istovjetnosti i adrese prebivališta u trajanju najmanje 6 mjeseci, broj žiro-računa otvorenog na ime djeteta te potvrdu o upisu u srednju školu.

– Ukoliko je učenik bio uključen u projekt „Zalogaj“ tijekom prethodne školske godine, prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu novčane pomoći, podnositelj je dužan priložiti potvrdu o pohađanju srednje škole.

Gradonačelnik
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content