Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

         REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
              GRAD BELIŠĆE
                Gradsko vijeće
       Odbor za javna priznanja

Klasa: 061-01/23-01/01
Urbroj: 2158-3-7/3-23-5
Belišće, 13. ožujka 2023. godine

Temeljem članka 56. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 16. Odluke o javnim priznanjima grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 4/97, 2/05, 3/05, 4/14 i 1/16), Odbor za javna priznanja raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga inicijative za dodjelu javnih priznanja
grada Belišća za 2023. godinu

U 2023. godini  mogu se dodijeliti sljedeća javna priznanja:

1. Počasni građanin grada Belišća:

Uvjeti:
Dodjeljuje se građanima Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno doprinijeli napretku grada Belišća, Osječko-baranjske županije i Republike Hrvatske u cjelini, kao i podizanju ugleda i promidžbi hrvatskog gospodarstva, kulture i sporta u svijetu te građanima koji su dali izuzetan doprinos Gradu uspostavljanju veza na lokalnoj razini i u međunarodnim kontaktima jedinica i tijela lokalne samouprave.

2. Plaketa “Grb grada Belišća”:

Uvjeti:
Dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos kulturnom, sportskom, duhovnom i sveukupnom društvenom životu Grada, kao i doprinosu u razvoju tehničke kulture, znanosti, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša te doprinos u obrani i očuvanju opstojnosti Republike Hrvatske. U pravilu se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama s područja grada Belišća, a iznimno i drugim fizičkim i pravnim osobama s područja Republike Hrvatske i drugih država, ako je njihov doprinos usko vezan za život i razvoj grada Belišća.

3. Plaketa “S.H.Gutmann”:

Uvjeti:
Dodjeljuje se pravnim i fizičkim osobama za izuzetna ostvarenja i doprinos u svim područjima gospodarskog života Grada. U pravilu se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama s područja grada Belišća, a iznimno i drugim fizičkim i pravnim osobama s područja RH i drugih država, ako je njihov doprinos usko vezan za život i razvoj grada Belišća.

4. Plaketa za životno djelo „Zlatni list“:

Uvjeti:
Dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji je stvaralački put i postignuće zaokruženo za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro od posebnog značaja za grad Belišće, njegove građane i opće dobro. Može se dodijeliti pojedincima koji žive na području grada Belišća ili su u njemu proveli dio života tijekom kojeg su postigli izuzetna ostvarenja i nemjerljiv doprinos zbog kojih se nagrađuju.

Inicijativu za dodjelu javnog priznanja – Počasni građanin grada Belišća mogu dati:

a) Gradonačelnik grada Belišća,
b) radna tijela Gradskog vijeća grada Belišća,
c) najmanje 5 vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća.

Inicijativu za dodjelu javnih priznanja – Plakete “Grb grada Belišća“, Plakete “S.H.Gutmann” i Plakete za životno djelo „Zlatni list“ mogu dati:

a) Gradonačelnik grada Belišća,
b) radna tijela Gradskog vijeća grada Belišća,
c) najmanje 5 vijećnika Gradskog vijeća grada Belišća,
d) udruge građana s područja grada Belišća,
e) ustanove sa sjedištem na području grada Belišća.

Inicijativa mora biti podnesena u pisanom obliku te mora sadržavati:

a) podatke o podnositelju inicijative
b) životopis fizičke osobe, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi te obrazloženja zbog kojeg se predlaže dodjela javnog priznanja grada Belišća
c) ostala dokumentacija po zahtjevu Odbora za javna priznanja grada Belišća.

Javni poziv je otvoren od 14.3. do 23.3.2023. godine, a inicijative u pisanom obliku s traženom dokumentacijom ovlašteni subjekti dužni su dostaviti Odboru za javna priznanja na adresu:

GRAD BELIŠĆE
Odboru za javna priznanja
31551 Belišće, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
S naznakom: “Inicijativa za dodjelu javnog priznanja grada Belišća

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, Belišće, (tel. 400-628 ili 400-640) ili na e-mail dijana.dorkic@belisce.hr

Predsjednik Odbora za javna priznanja:
Gradonačelnik:
Dinko Burić, dr.med.

                                                                             

                                                                                 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content