Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće 
Odbor za obilježavanje Dana grada Belišća
KLASA: 610-03/22-01/2
URBROJ: 2158-3-02-01/1-22-4

Belišće, 14. ožujka 2023. god.

Javni poziv udrugama i ustanovama s područja grada Belišća
za dostavu prijedloga aktivnosti povodom obilježavanja Dana grada Belišća

Pozivaju se ustanove i udruge s područja grada Belišća da predlože svoje aktivnosti ukoliko se planiraju uključiti u zajedničku proslavu Dana grada Belišća 1. svibnja koja će se ove godine održati u razdoblju od 15. travnja do 7. svibnja 2023. godine.

Kako bismo mogli pristupiti izradi Programa obilježavanja Dana grada, molimo ustanove i udruge koje se planiraju svojim aktivnostima uključiti u obilježavanje Dana grada da obavezno navedu:
– naziv programa
– nadnevak i vrijeme održavanja programa
– mjesto održavanja
– potrebna financijska sredstva.

Pisane prijedloge s navedenim podacima dostaviti najkasnije do 23. ožujka 2023. godine na sljedeću adresu:

Grad Belišće
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće

uz napomenu na omotnici: Obilježavanje Dana grada Belišća – prijedlozi aktivnosti ili na e-mail adresu: grad@belisce.hr

Sportske udruge pisane prijedloge s navedenim podacima dostavljaju Zajednici športskih udruga grada Belišća  do 21. ožujka 2023. na sljedeću adresu:

Zajednica športskih udruga grada Belišća
Željeznička 20
31551 Belišće

uz napomenu na omotnici: Obilježavanje Dana grada Belišća – prijedlozi aktivnosti ili na e-mail adresu: zsu@zsugbelisce.hr

Zajednica športskih udruga grada Belišća objedinjeni prijedlog dostavlja do 23. ožujka 2023. godine Gradu Belišću.

Predsjednik Odbora
za obilježavanje Dana grada Belišća:
Dinko Burić, dr.med.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content