Novosti|

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 21. kolovoza 2023. godine otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE„ u okviru programa „Učinkoviti ljudski potencijal 2021.-2027.„

Cilj projekta je pružanje usluge i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i osobama s invaliditetom.

CILJNE SKUPINE

SUDIONICI (fizičke osobe)

Osobe starije od 65 godina:   

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu i 
 • čiji mjesečni prihodi: 
  – za samačka kućanstva ne prelaze iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  – za dvočlana kućanstva ne prelaze iznos od 150% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj   

Dokazna dokumentacija

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 • Potvrda Porezne uprave o dohotku i
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva i
 • Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slične ili iste usluge (uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i osobne asistencije koju pruža videći pratitelj)

Odrasle osobe s invaliditetom:   

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu i  
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i  
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj 

Dokazna dokumentacija

 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti  iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom  u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti i
 • Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad da pripadnik ciljne skupine ne koristi slične ili iste usluge (uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i osobne asistencije koju pruža videći pratitelj) odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj  

Napomena:

ZA SAMAČKA KUĆANSTVA –  mjesečni prihodi ne smiju prelaziti  Prosječnu starosnu mirovinu za 40 i  više godina mirovinskog staža koja prema  ZOMO iznosi  626,92 € (4.723,53 HRK).

ZA DVOČLANA KUĆANSTVA – mjesečni prihodi ne smiju prelaziti 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža koji iznosi 1.253,84 € (9.447,06 HRK).

Molimo zainteresirane korisnike koji ispunjavaju kriterije da se jave u Tajništvo Matice umirovljenika grada Belišća na broj telefona 664-010, svaki radni dan od 8,00 do 12 sati.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content