Natječaji i javni pozivi grada Belišće|

Opisi poslova radnog mjesta „Domar“ :

  • skrbi o cjelokupnoj imovini Grada,
  • obavlja poslove otklanjanja manjih stolarskih, bravarskih, staklarskih i drugih kvarova,
  • u slučaju većih kvarova izvještava Voditelja odsjeka i prema njegovim uputama organizira otklanjanje većih kvarova,
  • obavlja poslove održavanja gradskih objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja te obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Voditelja,
  • odgovoran je za materijalne resurse s kojima namještenik radi, a za svoj rad odgovara Voditelju.

Plaća

Plaća „Domara“ određena je o Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/17) i Odlukom o određivanju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Gradske uprave Grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 8/19).

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto koje se popunjava javnim natječajem obavit će se putem pisanog testiranja i intervjua. 

Kandidati koji će pristupiti provjeri znanja i sposobnosti pripremit će se iz sljedećih pravnih izvora i literature:

  1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
  2. Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15)
  3. Statut grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21)

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content