Novosti|

Središnja vatrogasna postrojba Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Belišće” u sklopu remontnih radova na postrojenju Vodocrpilišta u mjesecu rujnu 2020. godine, aktivno je sudjelovala na osiguravanju vode iz rijeke Drave.

Operativni pripadnici vatrogasne postrojbe DVD-a “Belišće”, u navedenoj aktivnosti dobrovoljno su sudjelovali u izvršavanju zadataka u periodu od 2. do 3.9.2020. godine. Zadatak vatrogasnog dijela bio je da se osigura dovoljna količina vode iz rijeke Drave do filtera za pročišćavanje vode, korištenjem više motornih pumpi većeg kapaciteta, gdje su tri motorne pumpe postavljenje 1.9.2020. na mjesto crpljenja s pripadajućom opremom.

Kako korisnici ne bi ostali bez pitke vode, od 2.9.2020. u 7 do 3.9.2020. u 19 sati operativni članovi DVD-a “Belišće” raspoređeni u dvije smjene, ukupno 36 sati nadzirali su rad motornih pumpi za vodu «Rozenbauer» i vodili brigu o dobavi dovoljne količine vode.

Dana 2.9.2020. dana vozač DVD-a “Belišće” s autocisternom osiguravao je vodu za potrebe Tvornice papira – Papirnog stroja 2 na kojem su se također obavljali remontni radovi. Zbog prekida snabdijevanja el. strujom dijela tvornice, s 16 kW elektro agregatom DVD-a “Belišće” osigurana je el. energija za manje potrošače tvornice, gdje je bilo nužno da ne dođe do prekida rada (vaga, teretna porta).

Ujedno zbog preventivnih poslova vatrogasnih djelatnika za vrijeme remonta, stalno vatrogasno dežurstvo u Vatrogasnom operativnom centru osigurali su po dva člana DVD-a “Belišće”.

Nakon obavljenih remontnih radova i puštanje pitke vode u normalan rad, obavljena je 4.9.2020. godine pospremanje i uređenje vatrogasnih motornih pumpi i opreme, za buduće eventulane potrebe u istu svrhu ili za tehničke intervencije.

U naprijed navedenoj aktivnosti sudjelovalo je 11 operativnih članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Belišće”, a utrošili su ukupno 188 sati rada u navedenom periodu, gdje je zahvaljujući njihovim angažmanom osigurana pitka voda za korisnike Grada Belišće i šire.

Dubravko Čovčić, zapovjednik DVD-a Belišće

                                                                                                                

                                                                                                              

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content