Novosti|

baranjska_kuca_interior

Povjerenstvo za potpore u ruralnom turizmu objavilo je Javni poziv čiji je predmet prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma.

Potpora podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena za 2015. godinu, a dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge.

Iznos potpore je do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30 000 kuna. Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta, nabavke opreme, izrade web stranice. Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko- baranjske županije za 2015. godinu, a najkasnije do 31. listopada 2015. godine.

Uvjete i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content