Novosti|

Već 25 godina bojama uljepšavaju život svoga grada

U Belišću postoji duga tradicija likovnog izražavanja. Međutim, organizirano djelovanje nije postojalo, sve dok se 1996. godine nije pojavila inicijativa za organiziranim djelovanjem likovnjaka u Belišću. Ta inicijativa rezultirala je osnivanjem Likovne udruge ”Belišće” (21. studenog 1996.) koja dvije godine kasnije mijenja ime u Likovna udruga ”Bel-Art” pod kojim djeluje i danas i pod kojim diljem Slavonije, Baranje i Hrvatske, ali i izvan nje, promovira svoj grad i sredinu iz koje dolaze.

Organizirano djelovanje u udruzi slikarima je omogućilo aktivnije i sadržajnije korištenje slobodnog vremena i uključivanje u društveni život grada. Na čelu Upravnog odbora, Udrugu je petnaest godina volonterski vodio sada pokojni Dragutin Gibičar. Nažalost udruga je imala kraći prekid u organiziranom radu iz administrativnih i organizacijskih razloga krajem 2012. godine. Usprkos tome, dio članova kontinuirano je djelovao kao neformalna organizacija, a sve aktivnosti vodila je i koordinirala Jadranka Berak. Neformalni rad odvijao se do veljače 2014. godine kada je organizirano reosnivanje Likovne udruge “Bel-Art“ te je na skupštini donesena odlika o pokretanju postupka za upis u registar udruga. Vođenje udruge, odnosno funkciju predsjednika tada preuzima Ivan Vajda, koju obnaša i danas.

„U 25 godina djelovanja, likovnjaci su organizatori ili suorganizatori brojnih likovnih izložbi, kolonija i susreta, razvijaju međusobnu suradnju sa srodnim udrugama iz zemlje i inozemstva te pronose ime Belišća na svim gostovanjima. Poseban značaj pridaju radu s djecom i mladima u obliku likovnih i kreativnih radionica“, naglašava ponosno predsjednik Vajda.

Prva izložba koju je udruga  organizirala, otvorena je 2. svibnja 1997. godine u Zagrebu, u Galeriji Slavija Lloyd na kojoj su se belišćanski slikari predstavila sa 64 slike. Od izloženih radova  profesor  Bauer izabrao je 24 slike koje su donirane za  Zbirku Bauer i Galeriju moderne umjetnosti u Bjelovaru. Već idući dan, uslijedilo je prvo predstavljanje udruge belišćanskoj publici u sklopu obilježavanja Dana grada Belišća. Na izložbi je sudjelovalo 20 slikara, a izloženo je 45 slika. Velika posjećenost sugrađana na prvoj izložbi, bila je poticaj da se ovaj vid aktivnosti nastavi i postane tradicionalan.

Potaknuti dobrim kritikama sugrađana, Belartovci nastavljaju svoj rad, a kako bi u njemu bili što bolji, organiziraju se likovne radionice na kojima se družilo,  izmjenjivala se iskustava u radu, međusobno savjetovalo, unapređivalo i usavršavalo likovno izražavanje. Osim rada s odraslima, članovi udruge pridaju poseban značaj  radu s djecom i mladima, kako bi se stvorila baza mladih slikara kojima bi se prenijela ljubav prema ovom vidu kreativnog izražavanja. Rad s djecom započeo je 2007. godine, kao projekt financiran od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, pod nazivom „Bolje slika, nego pogled u prazno“. Uz to organizirane su i radionice u Dječjem vrtiću “Maslačak2, kao i Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Belišće, gdje su nekolicina slikara održavala radionice ili “mini likovne kolonije”. Već desetak godina provodi se projekt pod nazivom “Mala ruka, velika slika” u suradnji s Osnovnom školom Ivana Kukuljevića, Dječjim vrtićem “Maslačak” i Društvom naša djeca, a pod pokroviteljstvom Grada Belišća i Osječko-baranjske županije.

Uz rad s djecom, Belartovci tijekom godine organiziraju i likovne kolonije. Zimskom likovnom kolonijom sada već tradicionalno započinju likovnu sezonu. Proljetna kolonija održava se povodom obilježavanja Dana grada i na njoj se uz članove udruge okupljaju  i predstavnici likovnih udruga s kojima belišćanski slikari više godina uspješno surađuju. Ljetna likovna kolonija koja je ujedno i  memorijalna, posvećena prvom predsjedniku Dragutinu Gibičaru, dok je najveća (po broju sudionika) Međunarodna likovna kolonija “Pannon” koja se održava u sklopu manifestacije Belišćanska zlatna jesen. Na ovoj koloniji sudjeluju slikari Cro-Arta iz Subotice (Srbija), Pannon-Arta iz Dušnoka (Mađarska), Osijeka, Čepina… Posljednjih godina u to su se uključili i slikari iz Makedonije i Crne Gore.

“Bel-Art” se također može pohvaliti izuzetnom suradnjom s institucijama i udrugama na području Grada Belišća, kao što su Turistička zajednica, Centar za kulturu, Muzej, Gradska knjižnica, UŠR Belišće, DVD Belišće i Veliškovci…

Belišćanski slikari izuzetno su ponosni na nagradu, odnosno javno priznanje –  Plaketa “Grb grada Belišća“, za izuzetna ostvarenja i doprinos kulturnom životu grada Belišća koja im je dodjeljena 2017. godine. Ova nagrada samo je vjetar u leđa za još bolji i kvalitetniji rad, kojeg za dobrobit zajednice itekako ima. Osim brojnih slika koje su radili za Grad i gradske intitucije, belartovci se mogu pohvaliti i oslikavanjem murala s etno motivima u Bocanjevcima, sportskih motiva na rukometnom igralištu, oslikali su Glazbenu školu, kao i zid na “Oštrom čošku”. Osim murala, jedan od ozbiljnijih i težih projekata bio je osmisliti i oslikati igrače karte s motivima našeg grada.

Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content