Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće

Klasa: 024-01/22-07/03
Urbroj: 2158-3-7/3-22-1
Belišće, 24. siječnja 2022. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

7.sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 28. siječnja 2022. godine (PETAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d:

 1. Izvješće Mandatne komisije
  Izvjestitelj: Mandatna komisija
 2. Polaganje prisege zamjenika vijećnika o obavljanju vijećničke dužnosti
 3. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 4. Aktualni sat
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Belišća i prigradskih naselja za I-XII mjesec 2021. godine
  Izvjestitelj: načelnik Policijske postaje Belišće Vlado Krznarić
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa poticajnih mjera grada Belišća za razvoj gospodarstva u 2022. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Belišću za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o izmjenama i dopunama Programa upravljanja stanovima i stambenim objektima u vlasništvu Grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  c) Odluke o izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja
  objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s
  projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o subvencijama za označavanje pasa neoznačenih mikročipovima, uključivo i obvezno cijepljenje pasa protiv bjesnoće za 2022. godinu, na području Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o isplati naknade roditelju njegovatelju ili njegovatelju
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti za projekt „Izgradnja nadstrešnice uz Dom romske nacionalne manjine u Bistrincima“
  Izvjestiteljica: Ljerka Vučković, zamjenica gradonačelnika
 12. Razmatranje prijedloga i usvajanje: Odluke o davanju suglasnosti društvu Kombel d.o.o. za stjecanje udjela u novom trgovačkom društvu za proizvodnju tissue papira u Belišću
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 13. Razmatranje prijedloga i usvajanje
  a) Odluke o davanju kratkoročne pozajmice društvu Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće
  b) Nacrt Ugovora o kratkoročnoj pozajmici
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 14. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Prvih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
  b) Odluke o prvim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2022. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 15. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
  Izvjestitelj: predsjednik uprave Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Andrej Bičak, dipl.iur.
 16. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima
  Izvjestitelj: predsjednik uprave Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti Andrej Bičak, dipl.iur.
 17. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 18. Razmatranje prijedloga i usvajanje Kodeksa ponašanja izabranih članova Gradskog vijeća grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 19. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o prihvaćanju procjena tržišne vrijednosti stanova u vlasništvu grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 20. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o kupovini nekretnine k.č.br. 385/24, zk.ul.br.1765 k.o. Belišće
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 21. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji poslovnog prostora broj 1 i 2 na adresi Željeznička 20 u vlasništvu Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 22. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji poslovnog prostora 2 na adresi Trg Ante Starčevića 14, k.č.br. 370/2, zk.ul.br.1983, k.o. Belišće
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 23. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju ravnateljice javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Sigmund Romberg
  Izvjestitelj: Milan Zamaklar, predsjednik Komisije za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Domagoj Varžić, dipl.oec.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content