Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/21-07/1/04
Urbroj: 2185/02-01-21-1
Belišće, 26. ožujka 2021. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

48. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća


Sjednica će se održati dana 30. ožujka 2021. godine (UTORAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

 1. Usvajanje Zapisnika s 47. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedlog i usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2021. godinu
  Izvjestitelj: Odbor za javna priznanja
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o donošenju IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Belišća
  b) Odluke o donošenju VII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o raskidu Sporazuma s Općinom Marijanci Izvjestiteljica: tajnik Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju Revizije I. Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Belišća
  Izvjestitelj: zamjenik gradonačelnika, Domagoj Varžić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Gradske knjižnice i čitaonice Belišće
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti za pripravništvo u Dječjem vrtiću „Maslačak“ Belišće kroz mjeru „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“
  Izvjestitelj: ravnatelj Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće Zdenko Glasovac, prof.

Za točnost otpravka:
Tajnik Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.


Predsjednik Gradskog vijeća grada Belišća
Dario Fletko, mag.ing.comp.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content