Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
KLASA: 024-01/24-03/06
URBROJ: 2158-3-7/3-24-1

Belišće, 16. svibnja 2024. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

39. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 20. svibnja 2024. godine (ponedjeljak), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

 1. Usvajanje Zapisnika s 38. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnine označene kao k.č.br. 1067/2, k.o. Belišće u korist Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
  Izvjestitelj: dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Izvješća o vrednovanju akata strateškog planiranja za vrijeme provedbe Strategije (plana) razvoja grada Belišća za razdoblje od 2021.–2027. godine
  Izvjestitelj: dr.sc. Nedeljko Kovačić, dipl.oec.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u Centru za kulturu Sigmund Romberg
  Izvjestiteljica: Patricija Jerković, mag.prim.educ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o donošenju:
  a) Procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Belišća: Revizija II. – svibanj/2024.
  b) Plana djelovanja civilne zaštite grada Belišća: Revizija II. – svibanj 2024.
  Izvjestitelj: pročelnik Domagoj Varžić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine upisane u ZK uložak: 2045, k.o. Belišće, k.č.br. 486/3, ETAŽNO VLASNIŠTVO E-6
  Izvjestiteljica: Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju poduzetničke zone Gospodarska zona “Belišće Sjever”
  Izvjestiteljica: Ljiljana Žigić, dipl.oec.

Za točnost otpravka                                    
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content