Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
KLASA: 024-01/24-03/05
URBROJ: 2158-3-7/3-24-2

Belišće, 19. travnja 2024. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

38. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 22. travnja 2024. godine (ponedjeljak), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Usvajanje Zapisnika s 37. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 3. Aktualni sat
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o dodjeli javnih priznanja grada Belišća za 2024. godinu
  Izvjestitelj: Odbor za javna priznanja
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Programa obilježavanja Dana grada Belišća za 2024. godinu
  Izvjestitelj: Odbor za obilježavanje Dana grada
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude o davanju u zakup
  zemljišta u svrhu izgradnje sunčanih elektrana
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja grada Belišća u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji uređenog zemljišta Vijenac S. H. Gutmanna
  k.o. Belišće, zk.ul.br. 1723, k.č.br. 485/1
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 9. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o ovlašćivanju gradonačelnika na donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkirnim zonama i vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, visini naknade za parkiranje i vremenu naplate na javnim parkiralištima u Gradu Belišću
  Izvjestitelj: upravitelj Marko Anić, oec.
 10. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o određivanju plaće i drugih prava Gradonačelnika i
  zamjenice/ka Gradonačelnika Grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 11. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana upisa za pedagošku 2024./2025. godinu Dječjeg vrtića Maslačak, Belišće
  Izvjestiteljica: ravnateljica Ivana Belcar, odg.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik
Gradskog vijeća:
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content