Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/20-07/11
Urbroj: 2185/02-1-20-1
Belišće, 8. srpnja 2020. godine

Temeljem članka 42. stavka 1. podstavka 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20) te članka 67. stavka 1. i 5. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14 i 1/18), sazivam

38. telefonsku sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 13. srpnja 2020. godine (PONEDJELJAK), telefonskim putem s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o davanju na upravljanje javnih sportskih građevina u vlasništvu grada Belišća Zajednici športskih udruga grada Belišća

Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Pisani materijal na osnovu kojeg će se voditi rasprava i glasovanje po predloženoj točci dnevnog reda priložen je u privitku ovog poziva i dostavlja Vam se i putem elektroničke pošte.

Za točnost otpravka
Tajnik Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content