Novosti|

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/20-07/08
Urbroj: 2185/02-1-20-1
Belišće, 5. lipnja 2020. godine

 

Temeljem članka 42. stavka 1. podstavka 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20) te članka 67. stavka 1. i 5. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14 i 1/18), sazivam

35.izvanrednu (telefonsku) sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 6. lipnja 2020. godine (SUBOTA),  telefonskim putem iz Vijećnice Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1, s početkom u 11:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D:

1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
2. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
a) Četvrtih izmjena i dopuna Proračuna Grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
b) Četvrtih izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Belišća za 2020. godinu
Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o o 6. izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području grada Belišća iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
Izvjestiteljica: zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković

Pisani materijali na osnovu kojih će se voditi rasprava i glasovanje po predloženim točkama dnevnog reda priloženi su u privitku ovog poziva i dostavljaju Vam se i putem elektroničke pošte.

Molim Vas za dostupnost u zakazano vrijeme.

Za točnost otpravka                                                                                 Predsjednik

Tajnik Grada:                                                                                     Gradskog vijeća:

Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.                                                 Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content