Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
KLASA: 024-01/24-03/02
URBROJ: 2158-3-7/1-24-1

Belišće, 16. veljače 2024. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

35. hitnu sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 17. veljače 2024. godine (subota), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 09:30 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

  1. Razmatranje Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije
    Izvjestitelj: Mandatna komisija
  2. Polaganje prisege zamjenice vijećnice o obnašanju vijećničke dužnosti
  3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o zaduživanju Grada Belišća u 2024. godini kod OTP Banke d.d. za financiranje vlastitih projekata i investicija Grada Belišća
    Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Za točnost otpravka                                                                      
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.                                                 

Predsjednik                                                                           
Gradskog vijeća
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content