Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 024-01/23-03/13
Urbroj: 2158-3-7/3-23-1

Belišće, 23. listopada 2023. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

30. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 26. listopada 2023. godine (ČETVRTAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Belišća u k.o. Vinogradci
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o izradi Elaborata procjene vrijednosti nekretnine u vlasništvu grada Belišća „Stan oznake 3.2 na trećem katu (E-16), Ulica A.G. Matoša 6D, Belišće“
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Odluke o prodaji oranice zk.ul.br.191, kč.br.128/1, k.o. Vinogradci
  b) Odluke o prodaji oranice zk.ul.br.191, kč.br.128/2, k.o. Vinogradci
  c) Odluke o prodaji oranice zk.ul.br.191, kč.br.128/3, k.o. Vinogradci
  Izvjestitelj: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Ponude OTP Banke d.d. za sklapanje ugovora o dozvoljenom prekoračenju po poslovnom računu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima prodaje građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni „Kod pruge“
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Za točnost otpravka:
Tajnica Grada
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik  
Gradskog vijeća: 
 Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.                                                                     

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content