Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
KLASA: 024-01/23-03/10
URBROJ: 2158-3-7/1-23-1
Belišće, 4. kolovoza 2023. godine

Temeljem članka 41. stavka 1. podstavka 2. i članka 42. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18, 1/20, 1/21 i 13/22) te članka 67. stavka 1. i članka 68. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14, 1/18 i 1/21), sazivam

27. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 10. kolovoza 2023. godine (ČETVRTAK), u Vijećnici Gradske uprave grada Belišća, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1,  s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje Zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Aktualni sat
 3. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti na području grada Belišća – Služba za organizaciju parkirališta i naplatu parkiranja
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o VIII. Izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Gradske uprave grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Zaključka o izradi Elaborata procjene vrijednosti nekretnine u vlasništvu grada Belišća „Stan oznake 0,3 u prizemlju (E-3), Ulica A.G. Matoša 6D, Belišće“
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 6. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.
 7. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i predsjedniku Kluba te članovima Gradskog vijeća grada Belišća
  Izvjestiteljica: tajnica Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.
 8. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
  a) Trećih izmjena i dopuna Proračuna grada Belišća za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
  b) Odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2023. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.

Za točnost otpravka
Tajnica Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik
Gradskog vijeća:
Dario Fletko, mag.ing.comp.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content