Novosti|

Partneri u Projektu R-SOL-E Renewable Solar Energy: Grad Belišće, Grad Novi Sad i Općina Gorjani u proteklih su 20 mjeseci radili na provedbi mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na zgradama u javnom vlasništvu i javnoj rasvjeti,  izrađivali su i dopunjavali akcijske planove energetske učinkovitosti te provodili promotivna događanja koja su za cilj imala popularizaciju korištenja obnovljivih izvora energije u prekograničnom području.

U utorak, 12. veljače 2019. godine  s početkom u 11:00 sati održat će se Završna konferencija projekta R-SOL-E Renewable Solar Energy na kojoj će javnosti predstaviti ostvarene rezultate i lekcije naučene kroz provedbu ovog projekta prekogranične suradnje te u suradnji s lokalnim dionicima i novim potencijalnim partnerima razmotriti smjerove daljnjeg razvoja sektora obnovljivih izvora energije u našoj zajednici.

Konferenciju će otvoriti gradonačelnik grada Belišća Dinko Burić, zamjenica načelnika Gradske uprave za investicije i građevinsko zemljište Grada Novog Sada Zorica Stupar Ninić  te načelnik Općine Gorjani Ivan Lović. O rezultatima projekta na području grada Belišća govorit će voditeljica projekta, zamjenica gradonačelnika grada Belišća Ljerka Vučković, a svoje će rezultate predstaviti i predstavnici Grada Novog Sada i Općine Gorjani.

Kroz projekt je u Belišću postavljeno pet fotonaponskih elektrana na zgrade u javnom vlasništvu (gradska uprava, dječji vrtić, nogometni klub, zgrada policije, zgrada bazena), punionica za električne automobile te su održane brojne promotivne aktivnosti.

O novim natječajima za sredstva iz EU fondova te prilikama za nove projekte govorit će direktor Lokalne razvojne agencije grada Belišća Mario Marolin.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content