Novosti|

U sklopu obnova vatrogasnih domova na području Grada Belišća, 9. studenog 2020. godine, započeta je  rekonstrukcija i obnova Vatrogasnog i Društvenog doma u Bistrincima.

Grad Belišće je ušao u projekt rekonstrukcije i obnove zgrade Vatrogasnog i Društvenog doma u Bistrincima  uz sufinanciranje Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

U programu ruralnog razvoja 2014-2020. godine udio u sufinanciranju dijela Europske unije je 85%, a 15% Republike Hrvatske odnosno Grada Belišća.

Radovi na rekonstrukciji i obnovi teku planiranim tempom u nastojanju da se završi u što kraćem roku, čime će objekt Vatrogasnog doma biti u punoj funkcionalnosti s boljim uvjetima rada, čemu se vatrogasci Bistrinaca veoma raduju.

Dubravko Čovčić, zapovjednik VZG-a Belišće                                                                                                  

                                                                                                         

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content