Novosti|

Vijeće Mjesnog odbora Belišće na svojoj sjednici održanoj dana 26.09.2011. godine donijelo je,

Odluku o sazivanju Zbora građana

za svoje područje, na slijedeći način:

I. Dana 10.10.2011. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici grada Belišća s
početkom u 18.00 sati, održat će se Zbor građana za slijedeće ulice:

– Vij.S.H. Gutmanna, Trg A. Starčevića, Radnička, Park A. Hofmanna, Vij. J.J.
Strossmayera, I.F. Gundulića, P. Svačića, Dolac, Bana J. Jelačića, D. Pejačević, Z. Kunc,
J. Račića, Ciglana, V. Nazora, N. Tesle, F. Račkog, A. Mihanovića, Kralja Tomislava.

II. Dana 11.10.2011. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici grada Belišća s početkom u
18.00 sati, održat će se Zbor građana za slijedeće ulice:

– Dravska obala, Starovalpovački put, J. Kozarca, M.P. Katančića, Lj. Posavskog, A.
Hebranga, P. Zrinskog, T. Ujevića, A. Šenoe, S. Vraza, A.M. Reljkovića, A.G. Matoša,
I.B. Mažuranić, Lj. Gaja, E. Kvaternika, Školska, I.G. Kovačića, Kardinala A. Stepinca,
S. Raškaj, Željeznička, Borik, Nova, P. Preradovića, Bistrinačka, Kralja D. Zvonimira,
B. Radić, Kneza Trpimira, M. Gupca.

Pozivaju se građani navedenih ulica da se odazovu Zboru građana kako bismo kroz suradnju
postigli slijedeći cilj: uključivanje građana u obavljanje zajedničkih društvenih poslova .

——————————————-

Dnevni red

1. Pozdravna riječ predsjednika VMO-a
2. Kratki izvještaj o dosadašnjem radu VMO-a
3. Pitanja i prijedlozi građana (mogući prijedlozi za gradski proračun – 2012.)
4. Razno

Predsjednik
Vijeća mjesnog odbora Belišće
Dinko Huis, dipl. iur.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content