Novosti|

Prepoznajući obrazovanje kao ključan korak ka postizanju veće uključenosti u sva druga područja života, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH provodi projekt pod nazivom „Uključivanje Roma – Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – Faza I“.

U sklopu navedenog projekta, a sa svrhom promicanja obrazovanja izrađena je i informativna videografika koja na pregledan i djeci blizak način govori o njegovoj važnosti te daje pregled prava i pogodnosti koje postoje u sustavu obrazovanja kako bi se romskoj djeci olakšalo školovanje.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a cilj mu je doprinijeti uključivanju Roma/kinja u hrvatsko društvo.

Videografiku možete pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=BNULolNtcD4.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content