Novosti|

zupa-1Župa sv. Josipa Radnika u Belišću povodom Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji poziva sve župljane i sugrađane na tribinu: Obitelj pred izazovima odgovornog roditeljstva u petak, 20. ožujka 2015. s početkom u 19 sati. Gost predavač je prof. dr. Vladimir Dugalić, profesor moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu. Mjesto održavanja tribina je dvorana Bl. Alojzija Stepinca u župnoj crkvi u Belišću.

Biografija:

Profesor dr. sc. VLADIMIR DUGALIĆ rođen je u Osijeku 1965. godine. Osnovnu i prva dva razreda srednje škole završava u rodnome gradu, a treći i četvrti razred na Biskupijskoj gimnaziji “Josip Juraj Strossmayer” u Đakovu, gdje maturira 1983. godine. Iste godine upisao je filozofsko-teološki studij na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu te je nakon položenoga propisanog programa studija diplomirao 1989. godine. Iste godine zaređen je za svećenika i nakon jedne godine pastoralnog rada u župi Sv. Mihaela arkanđela u Donjem Miholjcu te župi Preslavnog Imena Marijina u Osijeku III, odlazi u Hrvatski papinski zavod sv. Jeronima u Rimu na poslijediplomski studij iz moralne teologije. Specijalizaciju iz moralne teologije pohađao je na Papinskom lateranskom sveučilištu – Akademiji Alfonzijani, gdje je 1993. godine magistrirao, a 2001. godine i doktorirao obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom La religiosità popolare e la formazione della coscienza. L’analisi dei libri di preghiere in lingua croata nella Slavonia (Croazia) dal 1850 fino al 1918. (Pučka religioznost i formacija savjesti. Analiza molitvenika na hrvatskom jeziku objavljenih u Slavoniji (Hrvatska) od 1850. do 1918. godine).

Od jeseni 1995. započeo je predavati kolegije iz moralne teologije i socijalnog nauka Crkve za potrebe Teologije u Đakovu. Od uspostave Fakulteta 2005. godine obnaša službu prodekana (od 2005. do 2010. za nastavu, a od 2010. za znanost) te predsjednika Katedre moralne teologije. U rujnu 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Osim u Đakovu, predaje i na poslijediplomskom studiju moralne teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, potom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku te na Veleučilištu u Vukovaru.

Sudjelovao je u dva znanstveno-istraživačka projekta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Teološko fundiranje solidarnosti u hrvatskom društvu (voditelj projekta prof. dr. sc. Stjepan Baloban) i Supsidijarnost u hrvatskom društvu (voditelj projekta prof. dr. sc. Stjepan Baloban) te u znanstveno-istraživačkom projektu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života (voditelj projekta prof. dr. sc. Pero Aračić). Sudjeluje u radu brojnih vijeća i etičkih povjerenstava među kojima je vrijedno istaknuti članstvo u Upravnom odboru Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK, potom u Vijeću za katehizaciju i Komisiji „Iustitia et pax“ Hrvatske biskupske konferencije kao i članstvo u Društvu socijalnih etičara Srednje Europe sa sjedištem u Beču. U Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji voditelj je Ureda za promicanje socijalnog nauka Crkve i društvena pitanja. Od 2000. do 2008. godine bio je glavni urednik znanstvenog časopisa Diacovensia KBF-a u Đakovu, a od 2002. do danas obnaša službu glavnog urednika stručnog pastoralnog mjesečnika Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content