Novosti|

U petak, 21. lipnja 2019. godine, u Maloj vijećnici grada Belišća zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković sa svojim suradnicima upriličila je prijam za članove Romskog kulturno-umjetničkog društva “Crvena jagoda“. Prijamu je nazočio i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine grada Belišća, a ujedno i predsjednik RKUD-a Mario Balog sa svojim zamjenikom i članovima.

Tom prigodom, zamjenica gradonačelnika Ljerka Vučković uručila je razglasnu i sportsku opremu potrebnu za rad RKUD-a i održavanje kulturno-glazbenih programa, ukupne vrijednosti 21.162,49 kn s PDV-om.

U svome je obraćanju istaknula kako Grad Belišće podupire rad i drugih udruga koje se bave očuvanjem kulturne baštine i tradicije, a ovom opremom članovima RKUD-a bit će omogućeno da na dostojan način prezentiraju svoju zajednicu te prenose romske običaje i tradiciju.

Predsjednik RKUD-a Mario Balog zahvalio je na uručenoj opremi i pomoći pruženoj od Grada Belišća kako bi romska nacionalna manjina na području grada Belišća imala što bolje i kvalitetnije životne uvjete.

Na ovaj način Grad Belišće nastoji osigurati uvjete za kvalitetan rad RKUD-a te nastavlja izuzetno dobru suradnju s lokalnom romskom zajednicom, a koja može biti uzor i drugim jedinicama lokalne samuprave u Republici Hrvatskoj.

Foto: Tin Lacković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content