Slavonski New Deal|

INFORMACIJE O PROJEKTU:
Naziv projekta: “Slavonski New Deal – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja” UP.01.3.1.01.0003

Fond: Europski socijalni fond

Program potpore: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj projekta: Grad Belišće

Partneri: Lokalna razvojna agencija Grada Belišća d.o.o., Kombel d.o.o. i Općina Bizovac

Ukupna vrijednost projekta: 728.918,77 kuna

Iznos koji sufinancira Europska unija: 728.918,77 kuna (100%)

Trajanje projekta: 12 mjeseci (26.3.2019. – 26.3.2020.)

O PROJEKTU:
Svrha projekta:
Projekt “Slavonski New Deal – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja” nastao je s ciljem poticanja gospodarskog rasta i razvoja lokalne zajednice koji će se ostvariti novim ciklusom ulaganja u edukaciju i prekvalifikaciju osoba u nepovoljnom položaju (i iz ruralnih krajeva) s ciljem njihova samozapošljavanja i otvaranja novih proizvodnih subjekata na području Belišća i Bizovca. Ciljane skupine ovog projekta su pripadnice ranjivih skupina, odnosno žene, koje će kroz prekvalifikaciju i usavršavanje na području cvjećarstva, povrtlarstva i voćarstva, kao i kroz ciklus edukacija na području poduzetništva, steći znanja i kompetencije koje će im uvelike promijeniti život, ali i pokrenuti novi poduzetnički val. Na taj način će se osigurati nove proizvodne aktivnosti na području grada Belišća i općine Bizovac, kao i prijenos znanja na ostale dionike u zajednici koje je prijeko potrebno kako bi se stvorio konkurentniji agrar s obzirom na kretanja i trendove na svjetskom tržištu. Provedbom navedenih aktivnosti pridonijet će se osobnom razvoju i razvoju stručnih kvalifikacija nezaposlenih žena, kao i njihovom statusu na tržištu rada. Nakon edukacija polaznice imaju mogućnost samostalno pokrenuti vlastiti posao, kao i povući bespovratna sredstva za potrebe istog.

Aktivnosti projekta:
1) Prekvalifikacija i usavršavanje za cvjećara/aranžera (30 S0112) i osposobljavanje za uzgoj voća i povrća (30 S0112)
2) Nabava plastenika za voće i povrće i nabava plastenika za cvijeće
3) Edukacija za poduzetnike početnike (“Kako do bespovratnih sredstava”, “Kako postati uspješan poduzetnik” (60 S0112)
4) Edukacija Osnove informatike (60 S0112)

Rezultati projekta:
Tijekom 12 mjeseci prekvalificirano 30 nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju (žene) za smjer cvjećar/aranžer i osposobljeno 30 nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju (žene) ciljane skupine za uzgoj voća i povrća u plastenicima. Nabavljena su dva plastenika – plastenik za voće i povrće kao i plastenik za cvijeće i sadnice. Organiziran ciklus poslovne edukacije u trajanju od tri mjeseca koji sadržava teme “Kako do bespovratnih sredstava” i “Kako postati uspješan poduzetnik. ECDL edukacijom educirano 60 nezaposlenih osoba u nepovoljnom položaju (žene).

Cilj projekta:
Poticanje gospodarskog rasta i razvoja lokalne zajednice koji će se ostvariti ciklusom ulaganja u edukaciju i prekvalifikaciju osoba u nepovoljnom položaju s ciljem njihova samozapošljavanja i otvaranja novih proizvodnih subjekata na području Belišća i Bizovca.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s područja grada Belišća i općine Bizovac. Prekvalifikacijom 60 polaznica na području stakleničko-plasteničke proizvodnje cvjećarstva, povrtlarstva i voćarstva, te edukacijom istih kako da povuku bespovratna sredstva (kroz programe Ruralnog razvoja), oforme vlastitu poduzetničku priču i nauče osnovati, voditi i upravljati pravnim subjektima te se kroz projekt i informatički opismene kako bi mogle samostalno pratiti kretanja na svjetskom tržištu, pokrenut će se ciklus zapošljavanja i samozapošljavanja na ciljanom području.

Više informacija:

Grad Belišće
Telefon: 031/400-601

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Grada Belišća.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content