Novosti|

U petak 9. prosinca, u Gradskoj upravi grada Belišća održan je radni sastanak u svezi definiranja projektnih zadataka i načina realizacije četiri izuzetno važna komunalna projekta u gradu Belišću:

• Sanacija odlagališta
• Proizvodnja pitke vode
• Pročišćavanje otpadnih voda
• Kontrola kvalitete zraka

Sastanku su prisustvovali predstavnici grada Belišća, tvrtke Kombel d.o.o. Belišće, udruge Eko-Karašica, konzultanti te umirovljeni zaposlenici Belišća d.d., s iskustvom u proizvodnom procesu, procesu proizvodnje pitke vode te pročišćavanju otpadnih voda.

Sanacija odlagališta je započela s I. fazom sanacije i izvođenjem nespornih radova koje je potrebno izvesti bez obzira na konačnu koncepciju zbrinjavanja otpada. Zbrinjavanje će se temeljiti na izdvajanju korisnog otpada (sortiranje, kompostiranje) čime će biti smanjena količina otpada za odlaganje na regionalnom odlagalištu.


Proizvodnja pitke vode kao i pročišćavanje otpadnih voda, sukladno Zakonu o vodama, moraju biti u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Sukladno tomu, za novi vodozahvat predloženo je korištenje postojećeg vodozahvata u sklopu Sustava navodnjavanja Gat gdje postoji dovoljan kapacitet, a riješeni su imovinsko-pravni odnosi za izgradnju postrojenja za proizvodnju pitke vode. Zaključeno je da je potrebno izabrati optimalno tehnološko rješenje proizvodnje pitke vode s obzirom na izvor vode, troškove proizvodnje pitke vode i ukupnu vrijednost investicije.

Novi uređaj za pročišćavanje u Belišću kapaciteta 25000 stanovnika izgradit će se u neposrednoj blizini postojećeg uređaja, uz korištenje postojećeg ispusta na rijeci Dravi. Nakon odabira optimalnog tehnološkog rješenja raspisat će se natječaj za izradu idejnog projekta.

Kontrola kvalitete zraka nametnula se kao projekt uslijed stalnih upita građana, usmjerenih i kroz udrugu Eko Karašica, ali i zahtjeva gradskih vijećnika. Sukladno iznijetim prijedlozima, zatražit će se ponude ovlaštenih tvrtki za trajno mjerenje emisija u zraku kako bi građani mogli imati uvid u prisutnost plinova u zraku kao što to mogu građani Siska, Slavonskog Broda, Rijeke i drugih.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content