Novosti|

Program edukacije građana o sustavu Civilne zaštite, na području Osječko-baranjske županije započeo je 19. siječnja ove godine. Prva u nizu edukacija održana je u Belišću, a predavačice su bile samostalna nadzornica za prevenciju i pripravnost Zora Dragun Šmital te stručna suradnica za prevenciju i pripravnost Ana Slivka iz Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda Osijek.

Uvijek je dobro podsjetiti da je Civilna zaštita sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama te otklanjanje posljedica terorizma i ratnih razaranja. Posebno u periodu od prije nekoliko godine za vrijeme pandemije, uloga i značaj Civilne zaštite bila je od velikog značaja u informiranju i zaštiti građana, kao i sada prilikom zbrinjavanja raseljenih osoba iz Ukrajine prilikom ratne ugroze i napada na njihovu zemlju.

Naglasak edukacije bio je na zaštiti i spašavanju od prirodnih i civilizacijskih nesreća i ulozi i obvezama samih građana prilikom postupanja u kriznim situacijama.

Završnu prezentaciju i prikaz rada Civilne zaštite na području grada Belišća održao je načelnik Stožera Civilne zaštite grada Belišća Domagoj Varžić, predstavivši preventivne i operativne aktivnosti, programe kontinuiranih edukacija pripadnika uključenih u sustav Civilne zaštite te rizike od velikih nesreća na našem području. Zahvalio je članovima udruga od posebnog značaja za sustav Civilne zaštite, povjerenicima, predstavnicima vatrogastva i brojnim građanima koji su se odazvali na ovu edukaciju te pozvao sve one koji su se voljni pridružiti sustavu da se jave Stožeru.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content