Novosti|

Dječji vrtić “Maslačak” Belišće i ove pedagoške godine organizira kraći program predškole za djecu koja nisu bila uključena niti u jedan predškolski program, a školski su obveznici 2012. godine. Program traje 250 sati, a cijena po djetetu je 250,00 kn.

Predškola će se organizirati na pet lokacija i to:

a) Belišće (prostor matičnog vrtića)
b) Veliškovci (prostor područne osnovne škole)
c) Bizovac (prostor područnog vrtića)
d) Brođanci (prostgor područne osnovne škole)
e) Petrijevci (prostor područnog vrtića).

Zainteresirani roditelji djecu mogu prijaviti za ovaj program od 12. siječnja 2012. godine do 1. veljače 2012. godine, u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i to:

a) Za Belišće i Veliškovce, u tajništvu matičnog vrtića , Radnička 4, osobno ili putem telefona:663-755
b) Za Bizovac i Brođance , u područnom vrtiću “Maslačak” Bizovac, Braće Radića 43, na telefon: 675-431
c) Za Petrijevce, u podučnom vrtiću “Maslačak” Petrijevci, Republike 110, na telefon: 395-103.

Kod prijave djece potrebno je dati slijedeće podatke:

a) ime i prezime djeteta
b) dan, mjesec i godina rođenja
c) imena roditelja
d) adresa stanovanja i
e) kontakt telefon.

Početak rada programa predškole planiran je za 2.02.2012.godine , a okvirni završetak 30.04.2012. godine. Djeca bi dnevno provodila u programu 3, 5 sata. Prije početka provedbe programa organizirat će se uvodni roditekljski sastanci na kojima će roditelji biti upiznmati sa svrhom, načinom rada i međusobnom suradnjom roditeja i odgojitelja tijekom izvedbe programa. O točnom danu, mjestu i vremenu navedenih roditeljskih sastanaka bit ćete pravodobno informirani putem telefona.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content