Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda
KLASA: 920-09/23-01/01
URBROJ: 2158-3-03/1-23-11
Belišće, 20. srpnja 2023. godine

POZIV
fizičkim i pravnim osobama

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je stanje prirodne nepogode – tuča, na području Grada Belišća za štete nastale na imovini: građevine, oprema, višegodišnji nasadi i poljoprivrednoj proizvodnji – prinos. 

Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene prirodnom nepogodom na području Grada Belišća da prijave štetu u Gradskoj upravi, Vijenac dr. Franje Tuđmana 1 (1. kat, soba br. 8) svakog radnog dana od 8 do 15 sati, zaključno s 28. srpnja 2023. godine.

Šteta se prijavljuje popunjavanjem propisanog obrasca PN.

Uz prijavu štete na poljoprivrednoj proizvodnji potrebno je priložiti list B-podaci iz AKORD sustava, odnosno posjedovni list ili ugovor o zakupu, ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

Uz prijavu štete na građevinskim objektima potrebno je priložiti vlasnički list.

Gradsko povjerenstvo
za procjenu štete od prirodnih nepogoda

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content