Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradsko vijeće
Klasa: 021-05/20-07/12
Urbroj: 2185/02-1-20-1
Belišće, 21. kolovoza 2020. godine


Temeljem članka 42. stavka 1. podstavka 2. i članka 43. stavka 1. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 3/13, 11/14, 7/15, 1/16, 3/16, 1/18 i 1/20) te članka 67. stavka 1. i 5. i članka 68. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br.5/09, 8/13, 11/14 i 1/18), sazivam

39. sjednicu Gradskog vijeća grada Belišća

Sjednica će se održati dana 27. kolovoza 2020. godine ( ČETVRTAK), u prostorijama Centra za kulturu Sigmund Romberg, Ulica kralja Tomislava 194, s početkom u 16:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Zapisnika s 37. sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 2. Usvajanje Zapisnika s 38. telefonske sjednice Gradskog vijeća grada Belišća
 3. Aktualni sat
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje 5. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Ljiljana Žigić, dipl.oec.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o proglašenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
  Izvjestiteljica: pročelnica Kata Budimir Varžić, dipl.ing.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 • Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Belišće
 • Izmjena Plana upisa za pedagošku 2020./2021. godinu
  Izvjestitelj: ravnatelj Zdenko Glasovac, prof.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama isplate jednokratne novčane pomoći za nabavku opreme za novorođenčad
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o isplati novčane pomoći za Projekt „Zalogaj“ – topli obrok učenicima s područja grada Belišća koji pohađaju srednju školu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o djelomičnim izmjenama Programa poticajnih socijalno-demografskih mjera grada Belišća u 2020. godini
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 • Četvrtih izmjena i dopuna Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva u Gradu Belišću za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • Drugih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • Četvrtih izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi u Gradu Belišću za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 • Šestih izmjena i dopuna Proračuna Grada Belišća za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
 • Odluke o Šestim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna grada Belišća za 2020. godinu
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje:
 1. Odluke o zaduživanju grada Belišća u 2020. godini kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog i Društvenog doma i izgradnja pomoćne zgrade – nadstrešnice u Bistrincima“
 2. Odluke o zaduživanju grada Belišća u 2020. godini kod Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje „Vlastitih infrastrukturnih projekata“ grada Belišća
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o prihvaćanju Ponude Privredne banke Zagreb d.d. za obračunsko objedinjeno vođenje računa – National Cash Pooling za izmjenu rokova korištenja i povrata prekoračenja po transakcijskom računu za članove Cash Poola
  Izvjestitelj: gradonačelnik Dinko Burić, dr.med.,
 1. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Muzeja Belišće
  Izvjestiteljica: pročelnica Antonija Andrašek Barić, prof.

Pisani materijal na osnovu kojeg će se voditi rasprava i glasovanje po predloženoj točci dnevnog reda priložen je u privitku ovog poziva i dostavlja Vam se i putem elektroničke pošte.

Za točnost otpravka
Tajnik Grada:
Sanja Takač, univ.spec.admin.publ.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dario Fletko, mag.ing.comp.,v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content