Novosti|

Grad Belišće poziva udruge koje su financirane putem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Belišća u 2022. godini da dostave Izvještaj o provedbi Projekta koji treba sadržavati: Opisni izvještaj provedbe Projekta i Financijski izvještaj provedbe Projekta sa Specifikacijom troškova.

Uz Obrazac financijskog izvještaja potrebno je priložiti: račune + izvatke po transakcijskim računima ili račune + isplatnice + blagajničko izvješće.

Rok za dostavu navedenih dokumenata je 31. 1. 2023. godine.

Izvještaji se dostavljaju elektroničkim putem na e-mail: grad@belisce.hr ili osobno/putem pošte.

Propisane obrasce za opisni i financijski izvještaj o realizaciji projekta provedenog u 2022. godini možete preuzeti ovdje:

Udruge koje nisu utrošile sva dodijeljena sredstva povrat mogu izvršiti na žiro-račun Grada Belišća HR7823400091801600001, uz model HR68 i poziv na broj 7781-OIB UDRUGE.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content