Novosti|

Grad Belišće poziva udruge koje su financirane putem Javnog natječaja za financiranje projekata udruga iz proračuna Grada Belišća u 2021. godini da dostave Izvještaj o provedbi Projekta koji treba sadržavati: Opisni izvještaj provedbe Projekta i Financijski izvještaj provedbe Projekta sa Specifikacijom troškova.

Rok za dostavu navedenih dokumenata, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Belišća, je 31. 1. 2022. godine. Izvještaji se dostavljaju skenirano na mail: monika.jurkin@belisce.hr ili poštom.

Uz opisni i financijski izvještaj dostavljaju se:

  • preslike odgovarajuće dokumentacije kojom se pravdaju troškovi (računi, ugovori, sporazumi, obračuni honorara i sl. zajedno s Izvadcima po transakcijskim računima ili bankovnim Potvrdama o izvršenom nalogu) i
  • priloge vezane uz provedbu Projekta koji dokazuju provedbu pojedinih aktivnosti (potpisne liste, evaluacijske listiće, fotografije s događanja, publikacije i sl.).

Udruge koje nisu utrošile sva dodijeljena sredstva povrat mogu izvršiti na žiro-račun Grada Belišća HR7823400091801600001, uz model HR68 i poziv na broj 7781-OIB UDRUGE.

Propisane obrasce za opisni i financijski završni izvještaj o realizaciji projekta provedenog u 2021. godini možete preuzeti ovdje:

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content