Novosti|

Poziv predstavnicima tijela zaštite i spašavanja grada Belišća, Osječko-baranjske županije, državne uprave, vatrogasnih organizacija grada Belišća, Hrvatske gorske službe spašavanja, javnih institucija i tvrtki sa područja grada Belišća na javno izlaganje i predstavljanje planskih dokumenata zaštite i spašavanja grada Belišća koje će se održati u četvrtak, 12. travnja 2012. godine, u 18 sati u Gradskoj vijećnici grada Belišća, Belišće, Kralja Tomislava 206.

Teme izlaganja
1. Ustroj zaštite i spašavanja na području grada Belišća,
2. Predstavljanje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Belišće,
3. Predstavljanje Plana zaštite i spašavanja grada Belišća,
4. Predstavljanje Plana zaštite i spašavanja,
5. Rasprava.

S obzirom da je zaštita i spašavanje od interesa za državu te da je propisana obveza svake fizičke i pravne da skrbi za svoju osobnu sigurnost i zaštitu te provodi mjere osobne i uzajamne zaštite od prijetnji i posljedica katastrofa očekujemo nazočnost Vaših predstavnika kako bi se svi zajedno upoznali sa ugrozama koje prijete području grada Belišća kao i sa planovima, obvezama i načinu postupanja svih sudionika zaštite i spašavanja.

Načelnik Stožera: Josip Koprivnjak, ing., v.r.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content