Novosti, Slavonski New Deal|

Pozivamo sve zainteresirane nezaposlene osobe kao i one koje planiraju započeti s realizacijom vlastite poduzetničke ideje na ciklus poslovnih edukacija u organizaciji projektnih partnera: Grada Belišća, Općine Bizovac, tvrtke Kombel d.o.o. i Lokalne razvojne agencije Grada Belišća. Ova druga radionica po redu organizirati će se u sklopu projekta Slavonski „New Deal“ – prekvalifikacijom i edukacijom u agraru do samozapošljavanja koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ Cilj predmetnih radionica je stjecanje osnovnih znanja potrebnih za pokretanje i vođenje poslovnih pothvata, kao i smanjenje nezaposlenosti na području Belišća i Bizovca kroz poticanje građana na samozapošljavanje ali i poduzetnika na nova zapošljavanja.

Radionica pod nazivom „Računovodstvo za početnike“ – Aleksandra Kušić, vlasnica tvrtke za savjetovanje i računovodstvo „Benalex“  i „Kako napraviti poslovni plan“-  Stela Berečić Brezovec, projekt menadžer, Lokalna razvojna agencija Grada Belišća će se održati 13.06.2019. godine s početkom u 10,00 sati.

Ciljna skupina, odnosno osobe koje mogu sudjelovati na edukaciji, su nezaposleni pripadnici ranjivih skupina – nezaposleni mladi od 15 do 29 godina, nezaposlene osobe s invaliditetom kao i nezaposlene žene (bez obzira na dob), hrvatski branitelji, članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata, djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida, djeca dragovoljaca Domovinskog rata, osobe starije od 50 godina i nacionalne manjine.

Kao dokaz o pripadanju ciljanoj skupini (osim potvrde o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a ili izjave o nezaposlenosti) polaznici su dužni dostaviti i sljedeće:

  1. Žene – preslika osobne iskaznice
  2. Mladi od 15 do 29 godina – preslika osobne iskaznice
  3. Osobe s invaliditetom – preslika nalaza, rješenje ili mišljenja relevantnog tijela/vještačenja koje dokazuju vrstu/stupanj/postotak oštećenja
  1. Hrvatski branitelji – nije potreban dokument, provjeru će vršiti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u Registru branitelja Ministarstva hrvatskih branitelja
  2. Članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata – Potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrv. branitelja koju izdaje nadležni Ured državne uprave i za članove obitelji HRVI – drugostupanjsko rješenje Ministarstva hrv. branitelja o utvrđenom statusu HRVI ili potvrda nadležnog Ureda državne uprave i rodni list/vjenčani list
  3. Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida – rodni list ili preslika osobne iskaznice, drugostupanjsko rješenje Ministarstva hrv. branitelja za roditelja o utvrđenom statusu HRVI ili potvrda nadležnog Ureda drž. uprave
  4. Djeca dragovoljaca Domovinskog rata – rodni list ili preslika osobne iskaznice, potvrda o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja
  5. Osobe starije od 50 godina – preslika osobne iskaznice.
  6. Pripadnici nacionalne manjine – izjava o pripadnosti nacionalnoj manjini.

 

Sudjelovanje na edukacijama je besplatno za sve pripadnike ciljanih skupina.

Edukativna radionica će se održati 13.06.2019. godine s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici grada Belišća na adresi Vijenca dr. Franje Tuđmana 1, Belišće.

Na edukacije se možete prijaviti putem maila stela.brezovec@lra-belisce.hr ili osobno u Lokalnu razvojnu agenciju Grada Belišća d.o.o., svakim radnim danom od 7-15 sati na adresi Željeznička 10/a Belišće (Poduzetnički inkubator Polet Belišće).

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content