Novosti|

Župan Osječko-baranjske županije proglasio je stanje elementarne nepogode na području Grada Belišća uslijed djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta – poplave nastale uslijed velikog vodnog vala rijeke Drave i njenog izlijevanja na dijelu područja Osječko – baranjske županije, a što je izazvalo štete kod fizičkih i pravnih osoba na poljoprivrednim kulturama, dugogodišnjim nasadima, šumama, divljači, stoci, gospodarskim i stambenim objektima, opremi, infrastrukturi, ostalim sredstvima i dobrima.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe pogođene elementarnom nepogodom da prijave štetu u Gradskoj upravi, Kralja Tomislava 206 (1. kat, soba br. 8) svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti:
– za poljoprivredne kulture – obrazac prijave zahtjeva za potporu (list B),
– posjedovni list ili ugovor o zakupu (preslika), ukoliko je šteta nastala na zakupljenom zemljištu.

obavijest-EN

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content