Novosti|

Prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisan je Ugovor o sufinaciranju izrade projektno – tehničke dokumentacije za obnovu Palače Gutmann.

Projektnu dokumentaciju vrijednosti 243.750,00 kn s PDV-om Ministarstvo će sufinancirati sa 100.000,00 kuna.

Izradom projektne dokumentacije stvaraju se preduvjeti za obnovu ovog zaštićenog kulturnog dobra koje će biti stavljeno u funkciju sa svrhom razvoja turizma i proširenja turističke ponude na području Grada Belišća.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content