Novosti|

Na kraju trećeg mandata gradonačelnik Zvonko Borić dobio je još jedno veliko priznanje. Hrvatsko izdanje svjetski poznatog časopisa FORBES iz svibnja 2013. godine, ove je godine uoči lokalnih izbora, ocjenjivao uspješnost gradonačelnika i župana temeljem usporedbe poslovnih pokazatelja u tvrtkama i gradovima na početku i na kraju mandata. Gradonačelnik Borić se, od 126 gradonačelnika, čiji se rad ocjenjivao prema objektivnim kriterijima, našao među 4 gradonačelnika koji su dobili najvišu ocjenu: 10.

KAKO SE DOLAZI MEĐU 20 NAJBOLJIH
«Mandat gradonačelnika ocijenjen je praćenjem kvantitativnih podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna lokalnih jedinca i podatka Financijske agencije o poslovanju poduzetnika u hrvatskim gradovima. Uvidom u strukturu gradskih prihoda i rashoda, saldo proračuna, zaduženost, ovisnost o pomoći središnjeg proračuna i broju zaposlenih u gradskoj upravi, drugim riječima temeljem ovih podataka ocijenjena je uspješnost funkcioniranja lokalnih jedinica, do koje mjere gradovi pridonose povećanju kvalitete života svojih građana. Podaci FINE daju nam prikaz uspješnosti poslovanja poduzetnika registriranih u pojedinom gradu, a posebna pozornost dana je pokazateljima prihoda, neto dobiti, broja zaposlenih te pokazateljima efikasnosti poslovanja. U ovogodišnjem izboru dodan je pokazatelj sklonosti poduzetništvu odnosno sklonost preuzimanju rizika koji ide uz pokretanje vlastitog poduzeća, a kao pokazatelj uzet je i podatak HZZ o broju nezaposlenih. Temeljem analize spomenutih podataka izrađuju se liste 20 najboljih gradova, ali i 20 gradova koji su se našli na začelju liste.» (izvor: časopis Forbes, svibanj 2013., str. 25)

«Za svaki pokazatelj računali smo stopu promjene u 2011.g. u odnosu na 2009. godinu te smo gradonačelniku ili županu dodijelili ocjenu koja ovisi o poziciji grada na listi kreiranoj na osnovu promjene svakog pokazatelja. Ocjene koje su dobili gradonačelnici ili župani ne govore ništa o ukupnom stanju i kvaliteti življenja i poslovanja u gradovima ili županijama. Ocjenjivali smo samo relativni napredak koji su gradovi ili županije ostvarili tijekom mandata njihovih čelnika, ne uzimajući u obzir ukupnu razinu razvoja. To znači da gradonačelnik siromašnog i nerazvijenog grada može dobiti visoku ocjenu ako je taj grad u vrijeme njegovog mandata napravio veći iskorak u odnosu na bogatiji grad. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić dobio je za svoj mandat ocjenu 6, dok je gradonačelnik Belišća dobio ocjenu 10. To znači da se tijekom mandata Zvonka Borića kvaliteta življenja i poslovanja u Belišću poboljšala više nego kvaliteta življenja i poslovanja u Zagrebu, bez obzira na to što je Zagreb apsolutno gledano znatno bogatiji grad i pruža bolje uvjete življenja i poslovanja.» (izvor: časopis Forbes, svibanj 2013., str. 32)

OSVRT GRADONAČELNIKA ZVONKA BORIĆA
Naravno da sam zadovoljan što sam se našao među četvoricom gradonačelnika koji su ocijenjeni najvišom ocjenom. To je najbolja potvrda da sam zajedno sa dogradonačelnicom, gradskom upravom i gradskim vijećem radio vrlo predano, ali i racionalno. Jasno je da smo imali viziju i cilj koji smo postavili pred sebe, a rezultat toga je izgradnja, obnova i uređenje brojnih objekata koji služe isključivo na dobrobit svih građana našeg grada. U 12-godišnjem mandatu izgrađeni su mnogi objekti: Tržni centar, Golubinjak, gospodarske zone, zgrada Gradske uprave i knjižnice, sustav navodnjavanja, zgrada NK Belišće, sanacija odlagališta, komunalna infrastruktura u prigradskim naseljima, biciklističke i pješačke staze te šetnice. Dobivali smo sredstva iz EU za provedbu projekata, osmislili smo i realizirali gradske vrtove, započeli obnovu nekretnina dobivenih u vlasništvo, projektirali novu zgradu dječjeg vrtića u Belišću, predložili projekt zatvorenog bazena, akvaparka i hotela uz bazen, stvorili pretpostavke za rekonstrukciju «crvenog trga» i njegovo ozelenjivanje, predložili obnovu svih cesta na području grada i drugo. Osim toga osnovane su i financirane brojne udruge koje pokrivaju različita područja djelovanja, od najmlađeg uzrasta, preko strukovnih, sportskih i ekoloških udruga, do udruga najstarijih građana, koji su u pravilu i najaktivniji. Ove brojne udruge veliko su bogatstvo grada i mnoge su vrlo uspješne u svojim aktivnostima, ali i prikupljanju te korištenju novca iz Europskih fondova. Uvijek smo nastojali naša sredstva udružiti sa sredstvima iz drugih izvora i tako napraviti više. Poticali smo rad vlastitim snagama te smo kroz to stvarali zajedništvo, odgovornost i brigu o izgrađenom, te smo napravili puno više za skromnije iznose novca. Tako je grad Belišće postao prepoznatljiv u cijeloj Hrvatskoj, ali i izvan nje. Zbog svih objekata koje smo obnovili i izgradili, projekata na kojima smo radili i radimo, aktivnosti mnogih udruga i građana, zelenila i cvijeća, naš grad je postao ugodno mjesto za življenje. U gradu su pripremljeni i prijavljeni novi razvojni projekti. Potpisani su ugovori za provedbu dva EU projekta vrijednosti 600 tisuća EUR-a, a u proračunu su osigurana financijska sredstva za njihovu provedbu jer grad nije zadužen, nema kredita i pozitivno posluje. Želim zahvaliti građanima koji su prepoznali naša nastojanja i uložen trud u proteklih 12 godina, zahvaliti im na pomoći koju su nam pružali u realizaciji spomenutih projekata, a sve na dobrobit cijele zajednice. Stoga onima koji će nastaviti raditi u gradu želim da uspiju i više od ovoga, ako to bude bilo moguće, jer naš grad i naši građani to apsolutno zaslužuju.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content