Novosti|

Domaćinstvima na području Grada Belišće započela je podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpadne plastike (tzv. žute kante). Nabavljeno je 3 450 komada spremnika, od kojih 3 300 komada zapremnine 120 litara, te 150 komada zapremnine 240 litara. Vrijednost isporučenih spremnika iznosi 590.250,00 kn s PDV-om.

Nabava spremnika sufinancirana je s 85% sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je udio Grada Belišće 15%.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content