Natječaji i javni pozivi grada Belišće, Novosti|

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Klasa: 604-02/21-02/01
Urbroj: 2185/02-2/4-21-16
Belišće, 8. veljače 2021. godine

Na temelju članka 14. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 10/19, 12/20 i 1/21), Odbor za odobravanje stipendija studentima grada Belišća raspisuje

O G L A S
za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2020./2021. godine

I. OPĆI PODACI

Na osnovi Odluke o visini iznosa i roku na koji se odobravaju dodatne studentske stipendije za akademsku 2020./2021. godinu koju je gradonačelnik grada Belišća donio dana 8. veljače 2021. godine, Odbor za odobravanje stipendija studentima raspisuje ovaj Oglas kojim će Grad Belišće sukladno svojim financijskim mogućnostima u akademskoj 2020./2021. godini dodijeliti nove studentske stipendije prema kriterijima utvrđenim gore navedenim Pravilnikom, a kako slijedi:

 • po 800 kuna mjesečno svim studentima na rang listi koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a imaju ukupan prosjek ocjena tijekom pohađanja visokog učilišta najmanje 3,50, odnosno ukupan prosjek ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja najmanje 4,50 za studente 1. godine fakulteta
 • po 500 kuna mjesečno za sve ostale studente na rang listi koji udovoljavaju uvjetima natječaja, a imaju niži prosjek od 3,50 tijekom pohađanja visokog učilišta, odnosno niži prosjek od 4,50 tijekom srednjoškolskog obrazovanja za studente 1. godine fakulteta.

Stipendija se ne isplaćuje za mjesec srpanj i kolovoz.
Za vrijeme apsolventskog staža student ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prema sljedećim uvjetima:

 • da su redovito upisani na visoko učilište prvi put u akademsku godinu za koju se prijavljuju
 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da zajedno sa svim članovima kućanstva imaju prebivalište na području grada Belišća u trajanju najmanje godinu dana
 • da nemaju odobrenu stipendiju od strane drugog subjekta.

III. KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u 1. godinu studija su:

 • prosjek ocjena svih predmeta u srednjoškolskom obrazovanju

Kriterij i broj bodova na temelju kojih se obavlja odabir kandidata upisanih u drugu, treću, četvrtu i svaku daljnju godinu studija su:

 • prosjek ocjena iz svih predmeta za vrijeme studija                         

IV. DOKAZI O ISPUNJAVANJU UVJETA I KRITERIJA

Kod prijave na Oglas za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2020./2021. godine kandidati za odobravanje stipendija trebaju priložiti sljedeće isprave:

 1. ispunjen obrazac Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima
 2. presliku važeće osobne iskaznice
 3. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva na propisanoj tiskanici
 4. Potvrdu o upisu na visoko učilište
 5. Potvrdu škole o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja (za studente 1. godine),
 6. Potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena svih godina studija (za studente 2. i ostalih godina studija),
 7. potpisanu Privolu za obradu osobnih podataka na obrascu Prijave za dodjelu stipendija redovnim studentima

V. OSTALE ODREDBE

Stipendija se vraća u slučajevima predviđenim Pravilnikom o stipendiranju studenata s područja grada Belišća.

Pravovremene i potpune prijave na Oglas za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2020./2021. godine rangiraju se primjenom kriterija utvrđenih navedenim Pravilnikom, dok se nepravovremene i nepotpune prijave neće ni razmatrati.

Po završenom rangiranju sastavlja se prijedlog liste kandidata koji će se objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj ploči grada Belišća najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za  podnošenje zahtjeva.

Kandidati se rangiraju prema prosjeku ocjena.

U roku 8 dana od dana objave liste kandidata, nezadovoljni kandidat može prigovor na listu podnijeti u pisanom obliku Gradonačelniku.

Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka Gradonačelnika po podnesenom prigovoru je konačna.

Sa studentima koji po konačnoj listi budu utvrđeni kao korisnici stipendija, sklopit će se ugovor o korištenju stipendije.

VI. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEVI PODNOSE

Prijave na Oglas za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2020./2021. godine dostavljaju se u pisanom obliku sa svom traženom dokumentacijom u roku od 15 dana od dana objave istog, tj. najkasnije do 23. veljače 2021. godine na adresu:

           Grad Belišće
Odbor za odobravanje stipendija studentima
Vijenac dr. Franje Tuđmana 1
31551 Belišće

(s naznakom: „Prijava na Oglas za odobravanje dodatnih stipendija studentima za ožujak, travanj, svibanj, lipanj i rujan akademske 2020./2021. godine“)

                                                                  Predsjednica Odbora za odobravanje
stipendija studentima
Ljerka Vučković

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content