Novosti|

Jučer je u Velikoj vijećnici Grada Belišća održano informativno predavanje o procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Belišća od katastrofa i velikih nesreća, Planu zaštite i spašavanja, Planu civilne zaštite Grada Belišća te samom sustavu civilne zaštite.

Predavanje je održao Franjo Logožar, vanjski suradnik u izradi novih planskih dokumenata zaštite i spašavanja grada Belišća. Grad Belišće je u prethodnom razdoblju izradio nove dokumente zaštite i spašavnja s ciljem planiranja aktivnosti za slučajeve velikih nesreća ili katastrofa prirodnih ili tehničko-tehnoloških uzroka. U tom cilju Grad Belišće je, uz Vatrogasnu zajednicu kao osnovnu snagu, ustrojio i druge operativne snage zaštite i spašavanja za pomoć kod poplava, potresa, elementarnih nepogoda i slično.

Gospodin Logožar predstavio je bitne izmjene u novom Zakonu o sustavu civilne zaštite te važne pojedinosti iz novog planskog dokumenta. U dokumentu su navedene potencijalne opasnosti i ugroze za područje grada Belišća te sva tijela koja se mogu uključiti u akcije zaštite i spašavanja.

Grad Belišće se do sada sa svojim tijelima u nekoliko akcija spašavanja pokazao vrlo organiziran. Sustav zaštite i spašavanja treba biti djelotvoran, a novi planski dokumenti i navedeno predavanje svakako su jedan od čimbenika kojim se zaštita i spašavanje dovela na višu razinu.

Predavanju su nazočili članovi Stožera zaštite i spašavanja Grada Belišća, Zapovjedništva civilne zaštite grada Belišća, predstavnici Vatrogasne zajednice grada Belišća i vatrogasnih društava, gradski vijećnici, predsjednici Vijeća mjesnih odbora, članovi postrojbe civilne zaštite opće namjene, predstavnici Crvenog križa Valpovo, Policijske postaje Belišće, Osnovne škole i Dječjeg vrtića Belišće, Doma zdravlja Valpovo, Veterinarske stanice Valpovo, tvrtki Kombel, Hidrobel, HF Belišće, DS Smith i Fochista te drugih udruga i društava s područja grada Belišća.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content